Wyniki dla: "Adam Antczak"

Wyniki 451 - 500 z 581 | Na stronie: 10 25 50
Surgery Checklist. Dis Colon Rectum 2016;59(7):601-606. 15. Sun Z, Kim J, Adam MA, et al. Minimally Invasive Versus Open Low Anterior Resection ... Outcomes in Locally Advanced Rectal Adenocarcinoma?: A Single-Institution Experience. Am J Clin Oncol 2015 Nov 3 [Epub ahead of print]. 29. Sun Z, Adam
, dr hab. med. Rafał Niżankowski, prof. dr hab. med. Anita Olejek, prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski, prof. dr hab. med. Adam Torbicki
. Pediatrics International 2013;55:305-9 7. Shay V, Fattal-Valevski A, Beni-Adani L, Constantini S. Diagnostic delay of pediatric brain tumors in Israel: a
-60. Manoli I, Venditti C. Methylmalonic Acidemia. In GeneReviews®. Edited by Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, Bird TD, Dolan CR, Fong CT, Smith RJH, Stephens K. Seattle: University of Washington 2005.
detected through screening. Aneurysm Detection and Management (ADAM) Veterans Affairs Cooperative Group. Ann Intern Med 1997;126:441-9. 11. Chun KC, Teng KY
Wielka Interna - Gastroenterologia
Kinga Rośniak, Adam Dziki
Zdjęcia: prof. Bolesława Rutkowskiego – Adam Grzybowski, pozostałych autorów – archiwum prywatne (6), przypadków – archiwum dr Beaty Imko-Walczuk (2
Neurologia
Marta Durka-Kęsy, Adam Stępień
Neurologia
Adam Stępień, Teofan M. Domżał
Neurologia
Adam Stępień
Pytania przygotował: dr hab. n. med. Adam J. Sybilski, prof. CMKP
psychiatrycznym wyłącznie w celu zapobieżenia przestępstwu o znacznej szkodliwości społecznej 15 . Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar od 2015 r. koncentruje
Susan Slatkoff, MD 1 , Stephen Gamboa, MD, MPH 1,2 , Adam J. Zolotor, MD, MPH 1 , Anne L. Mounsey, MD 1 , Kohar Jones, MD 3
dr hab. n. med. Adam J. Sybilski     
. Toruń: Adam Marszałek, 2002. 3. Minta P, Sobola M, Dzimira-Pyzio M, et al. System kwalifikowania pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego
Neurologia
Adam Stępień
Piśmiennictwo 1. Wielka Interna. Pulmonologia. Antczak A. (red). Warszawa: Medical Tribune Polska, 2010. 2. Global Strategy for Diagnosis
hemiagenesis: case report. Neuro Endocrinol Lett 2008;29:55-8. 26. Ruchala M, Kosowicz J, Baumann-Antczak A, et al. The prevalence of autoantibodies
Piśmiennictwo 1. Dmoszynska A (red.). Hematologia. W: Wielka Interna. Antczak A, Myśliwiec M, Pruszczyk P (red.). Medical Tribune Polska, Warszawa
/f1000research.8729.3) 22. Narowska D, Bozek M, Krysiak K, Antczak J, Holka-Pokorska J, Jernajczyk W, Wichniak A. Frequent difficulties in the treatment of
. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al. (editors). GeneReviews [Internet] 2000 Oct 26 [updated 2016 Jun 23]. 6. Yu-Wai-Man P, Votruba M, Moore AT
Lek. dent. Monika Walis 1 Lek. Adam Halbina 2 Dr hab. med. Sebastian Kłosek 3
lek. Aleksandra Wierzbicka 1 dr hab. n. med. Adam Wichniak 2 dr n. med. Wojciech Jernajczyk 1
Wielka Interna - Gastroenterologia
Andrzej Sygut, Adam Dziki
Wielka Interna - Gastroenterologia
Jan Morawiec, Adam Dziki
invasion at thin-section MR in patients with rectal cancer: results of the MERCURY study. Radiology 2007;243:132-9. 8. Adam IJ, Mohamdee MO, Martin IG
Lek. Robert Mazur 1 Dr n. med. Adam Wylęgała 2 Lek. Weronika Świerkosz 3 Prof. dr hab. med. Edward Wylęgała 1,4
prof. dr hab. n. med. Jacek Szmeja lek. Krzysztof Szmyt dr n. med. Jacek Paszkowski dr hab. n. med. Łukasz Krokowicz lek. Adam Pełka prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
:357e62 9. Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, et al. Multicentre randomised controlled trial of the clinical and cost-effectiveness of a bypass-surgery-first
risk factors. First World Congress of Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery, 17-19.09.2015, Krakow, Poland. 2. Antczak A, Myśliwiec M
Jacek Kądziela, 1 Elżbieta Florczak, 2 Andrzej Januszewicz, 2 Adam Witkowski 1
podstawowe standardy państwa prawa, ponieważ jednego błędu nie można naprawiać drugim. Inny prawnik, dr Adam Bodnar, obrońca praw człowieka, uważa
dr n. med. Anna Moniuszko 1 , lek. Adam Garkowski 1 , dr n. med. Aneta Cybula-Walczak 2  
Lek. dent. Monika Walis 1 Lek. Adam Halbina 2 Dr hab. med. Sebastian Kłosek 3
Wielka Interna - Gastroenterologia
Ryszard Kujawski, Adam Dziki
specjalizacyjnych w Polsce. Pytania przygotował lek. Piotr Nadratowski Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Adam Stępień, Kierownik Kliniki Neurologii
dr n. med. Urszula Ablewska 1 prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki 1 prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow 2 prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski 3
ograniczeniem w generalizacji wniosków była stosunkowo niska jakość metodologiczna badań, w tym niewielka liczebność badanych grup.[15] Alex i Adam Iglesias