Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2011

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2011
Pediatrics
ArtykuŁy
Etyka w pediatrii
Neo reviews
Specjalista – pediatrze
Ostry dyŻur pediatryczny
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Aap grand rounds
Pytania do specjalisty