Pediatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2010

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2010
Pediatrics
ArtykuŁy
W skrÓcie
Neo reviews
Problemy kliniczne
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Ostry dyŻur pediatryczny
Pytania do specjalisty
Aap grand rounds