Pediatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2009

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2009
Pediatrics
ArtykuŁy
W skrÓcie
Neo reviews
Ostry dyŻur pediatryczny
Zanim ustalisz rozpoznanie zinterpretuj to badanie
Pytania do specjalisty
Aap grand rounds