Pediatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2009

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2009
Pediatrics
ArtykuŁy
Pytanie do klinicysty
Rozpoznanie przez oglĄdanie
Neo reviews
W skrÓcie
Ostry dyŻur pediatryczny
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Pytania do specjalisty
Aap grand rounds