Pediatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2023

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2023
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne
Farmakologia kliniczna
Wakcynologia
Standardy postępowania
Omówmy to na przypadkach