Pediatria po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2010

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2010
Pediatrics
ArtykuŁy
Neo reviews
Prewencja
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Ostry dyŻur pediatryczny
W skrÓcie
Aap grand rounds
Pytania do specjalisty