Pediatria po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2009

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2009
Pediatrics
ArtykuŁy
Co nowego
Problemy kliniczne
Ostry dyŻur pediatryczny
Zanim ustalisz rozpoznanie zinterpretuj to badanie
Pytania do specjalisty
W skrÓcie
Aap grand rounds