Pediatria po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2011

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2011
Pediatrics
ArtykuŁy
Neo reviews
Rekomendacje
Aap grand rounds
Specjalista – pediatrze
Z farmakologiĄ na ty
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Ostry dyŻur pediatryczny
W skrÓcie
Pytania do specjalisty
Aap grand rounds