Pediatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2021

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Artykuł sponsorowany
Noworodek w ambulatorium
Dermatologia
Omówmy to na przypadkach
Zabiegi po zdrowie