Pediatria po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2010

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2010
Pediatrics
ArtykuŁy
Neo reviews
W skrÓcie
Zalecenia polskiego towarzystwa nefrologii dzieciĘcej
Prewencja
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Ostry dyŻur pediatryczny
Aap grand rounds