Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Hematologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Rzadkie niedobory osoczowych czynników krzepnięcia

Krystyna Zawilska

Wstęp

Chorobę uważa się za rzadką lub nazywa sierocą (orphan disease), jeśli występuje z częstością <5/10 000. Z taką częstością występują niedobory osoczowych czynników krzepnięcia, z wyjątkiem hemofilii i choroby von Willebranda. Niedobory czynników kontaktu (czynnika XII, prekalikreiny i wielkocząsteczkowego kininogenu) nie powodują skazy krwotocznej.

Epidemiologia

Niedobory osoczowych czynników krzepnięcia występują z różną częstością w poszczególnych regionach geograficznych i rasach.

Niedobór czynnika XI jest częsty w populacji Żydów aszkenazyjskich (8,1% populacji stanowią heterozygoty). W Wielkiej Brytanii choroba ta stanowi tylko 7% wszystkich wrodzonych skaz krwotocznych.

W Polsce wrodzony niedobór czynnika VII występuje częściej niż w innych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

Niezwykle rzadko występują wrodzone złożone niedobory dwóch lub kilku osoczowych czynników krzepnięcia.

Dziedziczenie

Rzadkie skazy krwotoczne dziedziczone są w sposób autosomalny recesywny. Z wyjątkiem niedoboru czynnika XI u heterozygot nie występują istotne klinicznie objawy krwotoczne. Ciężki przebieg choroby spotyka się u potomstwa osób spokrewnionych. Mieszanie się populacji powoduje duże różnice fenotypowe i molekularne.

Rejestr

Rejestr rzadkich wrodzonych skaz krwotocznych jest dostępny na stronach internetowych www.hgmd.orgwww.rbdd.org.

Niektóre charakterystyczne cechy rzadkich wrodzonych skaz krwotocznych zestawiono w tab. 1.

Najistotniejsze rzadkie niedobory osoczowych czynników krzepnięcia

Do najistotniejszych rzadkich niedoborów osoczowych czynników krzepnięcia zalicza się:

 • wrodzone defekty fibrynogenu
 • niedobór protrombiny
 • dysprotrombinemie
 • niedobór czynnika V
 • niedobór czynnika VII
 • niedobór czynnika X
 • niedobór czynnika XI
 • niedobór czynników kontaktu
 • niedobór czynnika XIII
 • złożone niedobory czynników krzepnięcia
 • niedobór α2-antyplazminy.

Wrodzone defekty fibrynogenu

Podział

Wśród wrodzonych defektów fibrynogenu wyróżniamy:

 • niedobór fibrynogenu (afibrynogenemię)
 • obniżenie stężenia fibrynogenu o prawidłowej budowie (hipofibrynogenemię)
 • fibrynogen o nieprawidłowej budowie (dysfibrynogenemię)
 • obniżone stężenie fibrynogenu o nieprawidłowej budowie (hipodysfibrynogenemię), które występuje niezwykle rzadko.
Afibrynogenemie

Afibrynogenemia jest najczęściej skutkiem homozygotycznej mutacji genu kodującego łańcuch α fibrynogenu.

Epidemiologia

Afibrynogenemia występuje z częstością 1-2/mln, jednakowo często u obu płci, bez różnic rasowych.