Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Hematologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Niedokrwistości hemolityczne

Kazimierz Sułek

Definicje

Hemoliza to skrócenie czasu przeżycia krwinek poniżej 120 dni.

Skompensowany stan hemolityczny to stan, w którym utrzymywany jest prawidłowy poziom hemoglobiny w wyniku wzrostu erytropoezy kompensującego utratę krwinek.

Postacie hemolizy

Każdego dnia niszczone jest ok. 1% krwinek czerwonych, głównie starzejących się. Starzejące się krwinki charakteryzują się zmniejszeniem aktywności enzymów glikolitycznych, co powoduje upośledzenie produkcji energii i zmniejszenie odkształcalności w stopniu uniemożliwiającym przeciskanie się przez mikrokrążenie śledzionowe. W wyniku tego krwinki zostają tam uwięzione i fagocytowane. Na ich miejsce ze szpiku rekrutowane są nowo powstałe erytrocyty – retikulocyty.

Z uwagi na miejsce niszczenia krwinek hemolizę dzieli się na:

  • pozanaczyniową
  • śródnaczyniową.

Rozróżnienie postaci hemolizy jest trudne, ponieważ w obu jej typach występuje obniżony poziom haptoglobiny i podwyższony poziom bilirubiny.

Hemoliza pozanaczyniowa

Hemoliza pozanaczyniowa to stan, w którym niszczenie erytrocytów i uwolnienie wolnej hemoglobiny odbywa się głównie w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego (ryc. 1, 2).

W zdrowym organizmie aż 90% starzejących się krwinek jest niszczonych w układzie siateczkowo-śródbłonkowym. Są one fagocytowane przez makrofagi i trawione dzięki zawartym w nich enzymom. Zniszczeniu ulega błona komórkowa, a zawarta w krwince hemoglobina wylewa się do wnętrza makrofaga. Cząsteczki hemoglobiny są rozdzielane i rozkładane na hem i globinę. Odzyskane z cząsteczki hemu żelazo łączy się w osoczu z transferyną i jest transportowane do szpiku kostnego. Tam jest wykorzystywane przez prekursory krwinek czerwonych do produkcji hemoglobiny w nowych krwinkach.

Uwolniona globina jest rozkładana na aminokwasy.

Protoporfirynowy pierścień hemowy zostaje rozłączony. Jego część węglowa jest wydychana w postaci tlenku węgla. Otwarty tetrapyrol – biliwerdyna – zostaje przekształcony do bilirubiny i jest transportowany przez albuminę do wątroby. W wątrobie bilirubina wiąże się z glikuronianem, po czym jest wydalana z żółcią do jelita, gdzie przy udziale bakterii zachodzi jej dalsza konwersja do urobilinogenu (sterkobilinogenu). Sterkobilinogen jest wydalany z kałem. Niewielka ilość urobilinogenu jest reabsorbowana przez krążenie jelitowo-wątrobowe i filtrowana przez nerki, a później wydalana z moczem.

Niezwiązana (przedwątrobowa) i związana (pozawątrobowa) bilirubina w osoczu są oznaczane jako bilirubina pośrednia i bezpośrednia. Parametry te służą do monitorowania hemolizy.