Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Hematologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark
Dmoszynska Szanowni Państwo Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju wiedzy medycznej, rozwija się diagnostyka laboratoryjna, opracowywane są coraz bardziej precyzyjne metody wykrywania chorób, do rutynowej diagnostyki wchodzą coraz częściej badania genetyczne. Coraz obszerniejsza wiedza i identyfikacja rzeczywistych przyczyn wielu zaburzeń wymusza opracowywanie nowych klasyfikacji chorób i kryteriów ich rozpoznawania. Opracowaliśmy ten tom WIELKIEJ INTERNY z myślą o lekarzach specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i hematologii oraz studentach zainteresowanych tymi dziedzinami medycyny. Staraliśmy się opisywać złożone problemy hematologiczne jak najpełniej i jak najwnikliwiej, ale językiem prostym i zrozumiałym, w sposób maksymalnie przejrzysty. Uwzględniliśmy najnowsze wyniki badań oraz najnowsze systemy klasyfikacji. Omówiliśmy obowiązujące wytyczne europejskie i amerykańskie dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób hematologicznych. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni specjaliści o uznanej pozycji zawodowej i sprawdzonych umiejętnościach dydaktycznych, z wiodących polskich ośrodków. Pierwszą część tomu HEMATOLOGIA poświęcono zagadnieniom podstawowym: charakterystyce krwi i elementów morfotycznych oraz podstawowym wiadomościom o węzłach chłonnych. Część druga zawiera informacje na temat diagnostyki hematologicznej – omawiane są ogólne zasady pobierania materiału do badań, diagnostyka cytochemiczna, cytogenetyczna i molekularna oraz laboratoryjna ocena hemostazy. W części trzeciej przedstawiono przyczyny, diagnostykę i leczenie niedokrwistości, od najczęstszych po występujące sporadycznie. Część czwarta omawia nowotwory układu krwiotwórczego. W części poświęconej zaburzeniom krzepnięcia znajdują się wiadomości dotyczące skaz krwotocznych, chorób zakrzepowych oraz zasad monitorowania leczenia przeciwzakrzepowego. W dziale „Medycyna transfuzyjna” szczegółowo omówiono zasady leczenia preparatami krwiopochodnymi. Z kolei w dziale zatytułowanym „Inne ważne zagadnienia w hematologii” znajdują się informacje na temat przeszczepiania tkanek krwiotwórczych w rozrostowych chorobach hematologicznych, postępowania w stanach terminalnych i rozdział poświęcony medycynie pracy i orzecznictwu hematologicznemu. W imieniu wszystkich Autorów i Konsultantów wyrażam nadzieję, że ten tom WIELKIEJ INTERNY dobrze spełni swoje zadanie i będzie cennym źródłem nowoczesnej wiedzy medycznej dla lekarzy i studentów.
  • Anna Dmoszyńska