Chirurgia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2015

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2015
Słowo wstępne
Jak ja to robię
Przewlekłe zapalenie trzustki
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurgia raka piersi
Chirurg w sądzie
Chirurgia serca i naczyń