Chirurgia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2015

Spis treści

04/2015
Słowo wstępne
Jak ja to robię
Przewlekłe zapalenie trzustki
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurgia raka piersi
Chirurg w sądzie
Chirurgia serca i naczyń