Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2015

Spis treści

06/2015
Słowo wstępne
Temat numeru
Przypadek kliniczny
Jak ja to robię
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia naczyń
Chirurg w sądzie