Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2015

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2015
Słowo wstępne
Temat numeru
Przypadek kliniczny
Jak ja to robię
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia naczyń
Chirurg w sądzie