Chirurgia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Diagnostyka
Opieka okołooperacyjna
Diagnostyka
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta