Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2013

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2013
Słowo wstępne
Chirurgia trzustki
Proktologia
Opis przypadku
Postępowanie okołooperacyjne
Nowe techniki
Artykuł poglądowy