Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2013

Spis treści

06/2013
Słowo wstępne
Chirurgia trzustki
Proktologia
Opis przypadku
Postępowanie okołooperacyjne
Nowe techniki
Artykuł poglądowy