Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2013

Spis treści

06/2013
Słowo wstępne
  • Od redakcji Dostęp Otwarty

    dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Redaktor Naczelny

Chirurgia trzustki
Proktologia
Opis przypadku
Postępowanie okołooperacyjne
Nowe techniki
Artykuł poglądowy