Chirurgia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2015

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2015
Urazy naczyń
Słowo wstępne
Chirurg w sądzie
Proktologia
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurgia trzustki
Urazy wielonarządowe