Spis treści

01/2015
Urazy naczyń
Słowo wstępne
Chirurg w sądzie
Proktologia
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurgia trzustki
Urazy wielonarządowe