Spis treści

01/2015
Słowo wstępne
Chirurgia trzustki
Proktologia
Urazy naczyń
Chirurg w sądzie
Urazy wielonarządowe
Postępowanie okołooperacyjne