Chirurgia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Chirurgia bariatryczna
Chirurgia naczyń
Chirurgia onkologiczna
Opieka okołooperacyjna
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta