Spis treści

01/2014
Słowo wstępne
Choroby przełyku
Operacje bariatryczne
Chirurgia pęcherzyka żółciowego
Chirurgia tarczycy
Chirurgia przełyku
Chirurgia laparoskopowa
Chirurg w sądzie