Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2019

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2019
Słowo wstępne
T emat numeru
Wytyczne
Onkologia
Transplantologia
Zakażenia
Proktologia
Ostry dyżur
Chirurg w sądzie