Chirurgia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia endokrynologiczna
Jak ja to robię
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta