Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Nefrologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Zaburzenia gospodarki potasowej

Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

Wstęp

Potas jest niezbędny dla prawidłowej czynności większości komórek organizmu. Znajduje się w większości spożywanych produktów i w warunkach fizjologicznych jest wydalany głównie przez nerki. Zaburzenia gospodarki potasowej należą obok hiponatremii do najczęstszych zaburzeń elektrolitowych. Zmiany stężenia potasu w osoczu mogą przebiegać bezobjawowo, ale i z towarzyszącymi groźnymi dla życia objawami klinicznymi. W przypadku skrajnie niskich lub wysokich wartości może nastąpić nagły zgon.

Homeostaza potasu

Z ogólnoustrojowej zawartości potasu, wynoszącej u dorosłego 53,8 mmol/kg, aż 98% znajduje się w obrębie komórek. Potas jest głównym kationem przestrzeni wewnątrzkomórkowej; 70% wewnątrzkomórkowego potasu znajduje się w mięśniach, mniejszą ilość zawierają kości, krwinki czerwone i wątroba oraz tkanka tłuszczowa. W przestrzeni zewnątrzkomórkowej znajduje się tylko 2% tego pierwiastka. W warunkach fizjologicznych stężenie potasu w płynie pozakomórkowym mieści się w wąskich granicach 3,5-5,5 mmol/l, podczas gdy wewnątrz komórek waha się od 90 do 160 mmol/l. Utrzymywanie tak dużego gradientu stężeń między płynem wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym jest możliwe dzięki obecności w błonie komórkowej większości komórek ATP-zależnej pompy sodowo-potasowej (Na+/K+ ATP-azy), która czynnie przenosi potas do wewnątrz, a sód na zewnątrz komórki (w stosunku 2:3). Na przemieszczanie jonów potasowych poza komórkę wpływają też niektóre hormony, np. insulina, katecholaminy, aldosteron, hormony tarczycy, a także równowaga kwasowo-zasadowa.

W warunkach fizjologicznych stosunek stężenia potasu w płynie wewnątrzkomórkowym i zewnątrzkomórkowym wynosi 38:1. Utrzymywanie tej proporcji ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego.

Podaż potasu w stanach fizjologii

W diecie dostarczane jest w ciągu doby 50-150 mmol potasu. Zawartość potasu w produktach pokarmowych przedstawia tabela 1.

Potas w 90% wchłaniany jest w jelicie cienkim i grubym, a następnie transportowany do przestrzeni wewnątrzkomórkowej. Utrzymanie równowagi wymaga dopasowania wydalania potasu do jego spożycia, tak aby nie doszło do istotnego wzrostu stężenia potasu w przestrzeni pozakomórkowej. Nadmiar wchłoniętego w przewodzie pokarmowym potasu jest wydalany z organizmu, głównie przez nerki (w 90%).

Nerkowe wydalanie potasu

Potas jest całkowicie przesączany w kłębuszkach nerkowych, następnie absorbowany w cewkach proksymalnych, wydalany do światła ramienia zstępującego pętli Henlego i ponownie reabsorbowany w ramieniu wstępującym pętli Henlego za pomocą kotransporter...