Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Nefrologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Wrodzone choroby nerek

Andrzej Książek, Wojciech Załuska

Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek

Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek jest chorobą charakteryzującą się obecnością w korze i w rdzeniu obu nerek licznych torbieli o zróżnicowanej wielkości. Prowadzą one do ich powiększenia i deformacji. U większości chorych dochodzi do rozwoju schyłkowej niewydolności nerek. Stanowią oni prawie 10% wszystkich dializowanych. Wyróżnia się trzy postacie wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek:

  • autosomalną dominującą
  • autosomalną recesywną
  • nabytą.

Postać dziedziczona autosomalnie dominująco

Jest to choroba o podłożu genetycznym, w 85-95% przypadków wywołana przez nieprawidłowy gen PKD1 zlokalizowany na krótkim ramieniu 16 chromosomu, a w 15% przypadków za jej rozwój odpowiedzialne są mutacje genu PKD2 zlokalizowanego na chromosomie 4. W przypadku mutacji obu tych genów przebieg choroby jest cięższy. Autosomalna dominująca postać wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek występuje z częstością raz na 400-1000 żywych urodzeń, podobnie często u mężczyzn i u kobiet. W większości przypadków do 3-4 dekady życia nie daje objawów. Rzadko torbiele stwierdza się u płodów i noworodków.

Niewystępowanie zmian u krewnych około 40% chorych wskazuje na potencjalną rolę mutacji lub czynników środowiskowych.

Etiologia

Polimorfizm genu PKD1 prowadzi prawdopodobnie do zmian w strukturze błony podstawnej cewek nerkowych oraz okołocewkowej macierzy pozakomórkowej. Pod wpływem inhibitorów metaloproteinaz macierzy obniża się aktywność tych enzymów, a na skutek zmian w genie dochodzi do produkcji pozakomórkowej glikoproteiny, która wpływa na aktywność transporterów jonowych w błonach komórkowych. Pobudzone do proliferacji komórki cewek mnożą się, tworząc początkowo wypustki w świetle cewek. Następnie odłączają się od nich, jeszcze później tracą elementy strukturalne (rąbek szczoteczkowy). W dalszym etapie następuje wydzielanie czynników parakrynnie pobudzających sąsiednie komórki do rozrostu, co powoduje zamykanie torbieli i wydzielanie płynu do jej światła. Odczyn zapalny ze strony makrofagów i monocytów oraz fibroblastów powoduje włóknienie i niszczenie miąższu wokół powstałej torbieli. Nowe badania wskazują na istotną rolę wewnątrzkomórkowego cAMP w proliferacji i przezbłonowym transporcie płynów.

Obraz kliniczny

Torbiele w przebiegu autosomalnie dominującego wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek pojawiają się przeważnie w 3-4 dekadzie życia (rzadko u dzieci). Duże znaczenie ma wywiad rodzinny.

Do typowych objawów klinicznych autosomalnie dominującej postaci wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek należą bóle brzucha i w okolicy lędźwiowej o zmiennym natężeniu (na skutek rozciągnięcia torbieli lub ucisku na sąsiednie narządy). Ostry ból b...