Podyplomie logo dark

Podstawowe wiadomości na temat przewlekłej choroby nerek

Przemysław Rutkowski, Bolesław Rutkowski

Wstęp

Według różnych opracowań na przewlekłą chorobę nerek (PChN) choruje ok. 600 mln ludzi, w tym 4,3 mln w Polsce. Definicję opracowano z inicjatywy amerykańskiej National Kidney Foundation. Wytyczne postępowania w PChN, opublikowane w 2002 r., są znane jako zalecenia K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative). Z niewielkimi poprawkami zaakceptowała je również międzynarodowa organizacja Kidney Disease: Improving Global Outcome (KDIGO).

Definicja

PChN definiuje się jako wieloobjawowy zespół chorobowy, który rozwinął się w następstwie zmniejszenia liczby czynnych nefronów niszczonych w procesach chorobowych toczących się w miąższu nerek (tab. 1).

Klasyfikacja

Na podstawie współczynnika filtracji kłębuszkowej (eGFR) oraz cech uszkodzenia nerek wyróżnia się pięć stadiów przewlekłej choroby nerek (tab. 2).