Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Nefrologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Podstawowe wiadomości na temat przewlekłej choroby nerek

Przemysław Rutkowski, Bolesław Rutkowski

Wstęp

Według różnych opracowań na przewlekłą chorobę nerek (PChN) choruje ok. 600 mln ludzi, w tym 4,3 mln w Polsce. Definicję opracowano z inicjatywy amerykańskiej National Kidney Foundation. Wytyczne postępowania w PChN, opublikowane w 2002 r., są znane jako zalecenia K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative). Z niewielkimi poprawkami zaakceptowała je również międzynarodowa organizacja Kidney Disease: Improving Global Outcome (KDIGO).

Definicja

PChN definiuje się jako wieloobjawowy zespół chorobowy, który rozwinął się w następstwie zmniejszenia liczby czynnych nefronów niszczonych w procesach chorobowych toczących się w miąższu nerek (tab. 1).

Klasyfikacja

Na podstawie współczynnika filtracji kłębuszkowej (eGFR) oraz cech uszkodzenia nerek wyróżnia się pięć stadiów przewlekłej choroby nerek (tab. 2).