Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Dziecko z bezdechem

Anna Stańczyk-Przyłuska

Definicja

Bezdech to przerwa w oddychaniu (brak przepływu powietrza w drogach oddechowych) trwająca ponad 20 s. Może jej towarzyszyć bradykardia lub sinica. Bezdech i będące jego konsekwencją niedotlenienie tkankowe mogą stanowić zagrożenie życia. Wystąpienie bradykardii wskazuje na dłużej trwający bezdech i głębsze niedotlenienie, a tym samym pogarsza rokowanie.

Epidemiologia

Bezdechy występują w każdym wieku. Stanowią istotny objaw epizodu jawnie zagrażającego życiu (ALTE – apparent life threatening event). ALTE to różnorodna grupa chorób o dramatycznym początku, w przebiegu których oprócz bezdechu zmienia się zabarwienie skóry, napięcie mięśniowe (zwykle wiotkość), występują duszność, nudności, czasami drgawki.

Bezdechy szczególnie częste są u wcześniaków, dotyczą 50-60%. Im mniej dojrzały wcześniak, tym większe ryzyko bezdechu. Bezdech stwierdza się u prawie 100% noworodków urodzonych przed 29 tygodniem życia płodowego (Hbd).

Podział z uwagi na patomechanizm

Bezdechy dzielą się na:

  • ośrodkowe
  • obturacyjne
  • mieszane.