Podyplomie logo dark

Anafilaksja (reakcja anafilaktyczna)

Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

Definicja

Anafilaksja to ciężka, zagrażająca życiu, uogólniona reakcja nadwrażliwości.

Epidemiologia

Zapadalność na reakcje anafilaktyczne wynosi 1,2-3,2/100 tys. mieszkańców Europy/rok.

Etiopatogeneza

Anafilaksję dzielimy na:

  • alergiczną
    • IgE-zależną
    • IgE-niezależną
  • niealergiczną (dawnej określaną jako reakcja anafilaktoidalna).

Alergiczna reakcja anafilaktyczna rozwija się po ponownym kontakcie z alergenem. Do najczęstszych przyczyn reakcji anafilaktycznej IgE-zależnej należą: