Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Anafilaksja (reakcja anafilaktyczna)

Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

Definicja

Anafilaksja to ciężka, zagrażająca życiu, uogólniona reakcja nadwrażliwości.

Epidemiologia

Zapadalność na reakcje anafilaktyczne wynosi 1,2-3,2/100 tys. mieszkańców Europy/rok.

Etiopatogeneza

Anafilaksję dzielimy na:

  • alergiczną
    • IgE-zależną
    • IgE-niezależną
  • niealergiczną (dawnej określaną jako reakcja anafilaktoidalna).

Alergiczna reakcja anafilaktyczna rozwija się po ponownym kontakcie z alergenem. Do najczęstszych przyczyn reakcji anafilaktycznej IgE-zależnej należą: