Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Udar mózgu u dzieci

Katarzyna Połatyńska

Wiadomości podstawowe

Definicje, epidemiologia

Udar mózgu tradycyjnie definiowany jest jako nagłe ogniskowe zaburzenie czynności mózgu, utrzymujące się >24 h, powstałe wyłącznie z przyczyn naczyniowych. Jeśli objawy ogniskowe wycofują się przed upływem 24 h, rozpoznaje się przemijający incydent niedokrwienny.

Globalnie zapadalność dzieci na udar mózgu szacuje się na 3,3-6,0/100 tys. na rok, przy czym aż w ok. 33% do udaru dochodzi w okresie noworodkowym. U dzieci w ok. 45% przypadków udar ma charakter krwotoczny.

Klasyfikacja

Wyróżnia się:

  • udar niedokrwienny mózgu – spowodowany gwałtownym zmniejszeniem przepływu krwi przez naczynie tętnicze
  • udar krwotoczny mózgu – pierwotne krwawienie wewnątrzmózgowe, czyli udar spowodowany przedostaniem się krwi poza naczynie mózgowe
  • krwotok podpajęczynówkowy – krwotok do przestrzeni płynowych otaczających mózg
  • udar żylny mózgu – związany z zakrzepicą zatok żylnych mózgu.

Etiologia i patologia

! W ok. 50% przypadków udaru mózgu u dzieci nie udaje się znaleźć jego przyczyny.

Mechanizmy udaru zazwyczaj grupuje się w czterech kategoriach (tab. 1):

  • zakrzepowy – zamknięcie naczynia spowodowane miejscowym procesem w świetle naczynia
  • zatorowy – zamknięcie naczynia przez materiał wytworzony poza mózgiem (skrzeplina, powietrze, tłuszcz)
  • hemodynamiczny – przyczyną zaburzeń perfuzji mózgowej jest zbyt niskie ciśnienie tętnicze krwi
  • krwotok wewnątrzczaszkowy – przyczyną uszkodzenia tkanki nerwowej jest ciśnienie wynaczynionej krwi.