Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Ból ucha

Krzysztof Trzciński, Magdalena Trzcińska

Wiadomości podstawowe

Ze względu na dużą częstość występowania bólu ucha (otalgii) poznanie przyczyn tego objawu jest niezbędne w codziennej praktyce lekarza SOR i POZ.

Ból ucha (otalgia) może być:

 • objawem choroby ucha (zewnętrznego lub środkowego) – ból pierwotny
 • bólem udzielonym (rzutowanym), wtórnym do chorób narządów sąsiednich.

Ucho czuciowo unerwione jest przez sześć nerwów:

 • cztery nerwy czaszkowe: trójdzielny (V), twarzowy (VII), językowo-gardłowy (IX) i błędny (X)
 • dwie gałęzie splotu szyjnego pochodzące z drugiego i trzeciego korzenia szyjnego (C2-C3).

Rozpoznanie nie zawsze jest łatwe. Wymaga ono dokładnego zebrania wywiadu, badania palpacyjnego, otoskopii, rynoskopii i faryngoskopii.

Etiologia

Ból pierwotny ucha (otalgia pierwotna)

Przyczyny uszne:

 • ze strony ucha zewnętrznego
  • ciała obce w przewodzie słuchowym zewnętrznym
  • zaleganie woszczyny
  • stany zapalne, np. zakażenia
  • odmrożenia
  • oparzenia
  • urazy mechaniczne małżowiny usznej
  • półpasiec uszny
 • ze strony ucha środkowego
  • uraz mechaniczny błony bębenkowej
  • myringitis bullosa, zwane grypowym zapaleniem ucha środkowego
  • ostre zapalenie ucha środkowego
  • ostre zapalenie ucha środkowego z towarzyszącymi powikłaniami wewnątrzskroniowymi lub wewnątrzczaszkowymi.