Podyplomie logo dark

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

Marcin Tkaczyk

Definicja

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (OOZN) to postać bakteryjnego zakażenia układu moczowego z zajęciem jego górnego odcinka i miąższu nerek. Choroba jest określana również jako zakażenie górnego odcinka układu moczowego.

Epidemiologia

Epidemiologia zakażeń układu moczowego u dzieci nie została dokładnie opisana. Na podstawie danych klinicznych można przyjąć, że ok. 5% dzieci gorączkujących w wieku 0-5 r.ż. ma zakażenie układu moczowego. Nie prowadzono badań epidemiologicznych populacji >5 r.ż.

Do czynników ryzyka wystąpienia zakażeń układu moczowego zaliczają się:

  • wrodzone wady układu moczowego
  • zaburzenia czynnościowe dróg moczowych
  • cukrzyca
  • upośledzenie odporności (nabyte lub wrodzone)
  • zespół nerczycowy
  • ciąża u młodocianej.

Patogeneza

Zakażenie szerzy się zwykle drogą wstępującą (>90%). Może także szerzyć się w wyniku rozsiania zakażenia ogólnoustrojowego lub przez ciągłość z innych narządów (np. układu rodnego). W 60-80% przypadków podłożem bakteryjnym zakażenia jest pałeczka okrężnicy (Escherichia coli). Pozostałe rodzaje bakterii powodujące OOZN to: Klebsiella, Encterococcus, Proteus oraz Pseudomonas.

Jeżeli dziecko ma wadę układu moczowego, udział bakterii z rodzaju PseudomonasKlebsiella jest wyraźnie większy, co należy uwzględnić, wybierając terapię empiryczną.