Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

Marcin Tkaczyk

Definicja

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (OOZN) to postać bakteryjnego zakażenia układu moczowego z zajęciem jego górnego odcinka i miąższu nerek. Choroba jest określana również jako zakażenie górnego odcinka układu moczowego.

Epidemiologia

Epidemiologia zakażeń układu moczowego u dzieci nie została dokładnie opisana. Na podstawie danych klinicznych można przyjąć, że ok. 5% dzieci gorączkujących w wieku 0-5 r.ż. ma zakażenie układu moczowego. Nie prowadzono badań epidemiologicznych populacji >5 r.ż.

Do czynników ryzyka wystąpienia zakażeń układu moczowego zaliczają się:

  • wrodzone wady układu moczowego
  • zaburzenia czynnościowe dróg moczowych
  • cukrzyca
  • upośledzenie odporności (nabyte lub wrodzone)
  • zespół nerczycowy
  • ciąża u młodocianej.

Patogeneza

Zakażenie szerzy się zwykle drogą wstępującą (>90%). Może także szerzyć się w wyniku rozsiania zakażenia ogólnoustrojowego lub przez ciągłość z innych narządów (np. układu rodnego). W 60-80% przypadków podłożem bakteryjnym zakażenia jest pałeczka okrężnicy (Escherichia coli). Pozostałe rodzaje bakterii powodujące OOZN to: Klebsiella, Encterococcus, Proteus oraz Pseudomonas.

Jeżeli dziecko ma wadę układu moczowego, udział bakterii z rodzaju PseudomonasKlebsiella jest wyraźnie większy, co należy uwzględnić, wybierając terapię empiryczną.