Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Stan padaczkowy

Maciej Chamielec

Wiadomości podstawowe

Definicja

Stan padaczkowy (SE – status epilepticus) to sytuacja przedłużania się napadu padaczkowego ponad czas typowy dla danego rodzaju napadów lub występowanie napadów kolejno po sobie uniemożliwiające powrót do podstawowego stanu świadomości.

! Stan padaczkowy to stan zagrożenia życia, wymagający pilnej diagnostyki i intensywnego leczenia!

Stan padaczkowy należy brać pod uwagę, gdy czas trwania napadu (napadów) przekracza:

  • 5 min w przypadku drgawkowego stanu padaczkowego
  • 30 min w sytuacji niedrgawkowego stanu padaczkowego.

Epidemiologia

Roczną częstość występowania stanu padaczkowego w populacji dziecięcej szacuje się na 20/100 tys. Szczyt zapadalności przypada poniżej 1 r.ż., ponad połowę przypadków odnotowuje się przed 3 r.ż. W 2/3 przypadków stan padaczkowy jest pierwszym w życiu incydentem napadowym, w 1/3 dotyczy dzieci z rozpoznaną padaczką.

Śmiertelność w populacji dziecięcej wynosi 3-7% i w dużej mierze zależy od etiologii stanu padaczkowego (największa w encefalopatiach postępujących).

Następstwa odległe:

  • deficyty neurologiczne (poznawcze i ruchowe) – 20-25%
  • ponowny stan padaczkowy – 3-56%
  • padaczka – 13-74%.

Ryzyko powikłań zwiększa się w przypadku:

  • wieku <1 r.ż.
  • długotrwałego stanu padaczkowego
  • uszkodzenia OUN leżącego u podłoża stanu padaczkowego (neuroinfekcje, udar, uraz czaszkowo-mózgowy, postępujące encefalopatie).