Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Zatrucie alkoholami u dzieci

Szymon Bernas

Informacje podstawowe

Przyczyną zatrucia alkoholem etylowym u małych dzieci najczęściej jest przypadkowe spożycie nieprzeznaczonych do spożycia doustnego środków zawierających alkohol, takich jak preparaty farmaceutyczne czy płyny dezynfekcyjne.

Za śmiertelne uważa się stężenie alkoholu etylowego na poziomie 400-500 mg/dl, co odpowiada przyjętej dawce etanolu 3 g/kg. Śmiertelność w zatruciach alkoholem zależy także od stanu ogólnego organizmu przed zatruciem oraz objawów towarzyszących, takich jak np. hipotermia.

Stężenie toksyczne metanolu określono na poziomie 20 mg/dl, a stężenie śmiertelne 150 mg/dl. Dawka śmiertelna po spożyciu doustnym to ok. 1 g/kg.

Stężenie glikolu etylenowego uważane za toksyczne wynosi 20 mg/dl, natomiast śmiertelna dawka doustna to 1,5 g/kg.

Najczęstszą przyczyną zatrucia jest omyłkowe spożycie preparatu zawierającego metanol lub glikol, np. płynu do mycia szyb lub płynu do chłodnic. Wśród młodzieży notowane są przypadki spożycia celowego, kiedy dane płyny są spożywane jako substytuty alkoholu etylowego.

Epidemiologia

Hospitalizacje z powodu zatruć alkoholem stanowią ok. 0,27% wszystkich hospitalizacji. W latach 2000-2004 zatrucia alkoholem były przyczyną 26% wszystkich hospitalizacji w ośrodkach toksykologicznych. Brak jest wiarygodnych danych na temat zatruć alkoholami niespożywczymi u dzieci, można więc sądzić, że są to zatrucia epizodyczne.

Obraz kliniczny

Zatrucie alkoholem etylowym