Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Niedrożność jelit

Jerzy Niedzielski

Definicja

Niedrożność jelit to stan, w którym treść pokarmowa nie przemieszcza się przez dany odcinek przewodu pokarmowego.

Podział

Ze względu na lokalizację wyróżnia się niedrożność jelit:

 • wysoką (zlokalizowaną na poziomie dwunastnicy, jelita czczego lub bliższych 2/3 jelita krętego)
 • niską (zlokalizowaną w 1/3 dalszej jelita krętego, jelicie grubym lub odbycie).


Ze względu na mechanizm powstania niedrożność jelit dzieli się na:

 • mechaniczną, wówczas światło jelita jest zamknięte od środka lub z zewnątrz w wyniku ucisku
 • czynnościową, wówczas światło jelita jest drożne, ale nie ma czynności perystaltycznej.

Podział niedrożności jelit ze względu na przyczynę przedstawia tabela 1.

Epidemiologia

Częstość występowania poszczególnych rodzajów niedrożności jelit zależy od wieku pacjenta (tab. 2).

Częstość występowania wad wrodzonych będących przyczyną niedrożności jelit jest różna:

 • do bardzo częstych zalicza się przerostowe zwężenie odźwiernika (1-3:1000)
 • do częstych zalicza się
  • mukowiscydozę (1:2500)
  • niedrożność jelita cienkiego (1:2500)
 • do średnio częstych zalicza się
  • wady odbytu i odbytnicy (1:4000)
  • chorobę Hirschsprunga (1:5000)
  • niedrożność dwunastnicy (1:6000)
 • do bardzo rzadkich zalicza się niedrożność jelita grubego (1:40 000).

Z nabytych przyczyn niedrożności jelit u dzieci najczęstsze jest uwięźnięcie przepukliny pachwinowej (1:100), na szczęście większość przypadków leczonych jest zachowawczo. Drugie co do częstości jest wgłobienie jelit (2-3:1000), leczone przede wsz...