Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Drgawki gorączkowe

Maciej Chamielec

Definicja

Drgawki gorączkowe, zgodnie z definicją opracowaną przez ILAE (International League Against Epilepsy), to napad drgawkowy towarzyszący gorączce, niezwiązany z infekcją OUN i niespełniający kryteriów drgawek objawowych.

Drgawki gorączkowe występują u dzieci po 1 m.ż. (najczęściej między 6 m.ż. a 5 r.ż.), u których wcześniej nie występowały drgawki okresu noworodkowego lub napady nieprowokowane. Rozpoznanie drgawek gorączkowych jest wątpliwe u dzieci, u których wcześniej stwierdzano deficyty neurologiczne lub opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Drgawki gorączkowe uznawane są za łagodne zaburzenie wieku dziecięcego o dobrym rokowaniu.

Epidemiologia

Drgawki gorączkowe występują u 3-5% dzieci w wieku od 6 m.ż. do 5 r.ż. Szczyt zachorowalności występuje pomiędzy 18 a 22 m.ż. Zaznacza się niewielka przewaga płci męskiej. U ponad połowy dzieci drgawki występują jednorazowo. Ryzyko nawrotu, który zazwyczaj ma miejsce w ciągu roku od pierwszego napadu, wynosi 20-50% i zależy od wielu indywidualnych czynników. Wysokie ryzyko nawrotu występuje u dzieci, u których pierwszy napad wystąpił w 1 r.ż., oraz u dzieci z rodzin obciążonych drgawkami gorączkowymi (incydenty u krewnych I stopnia). Ryzyko rozwoju padaczki w przyszłości wynosi 1-4% (jak w populacji ogólnej) w drgawkach gorączkowych prostych i do 40% (w zależności od czynników ryzyka) u dzieci z drgawkami złożonymi.

Patogeneza

Temperatura, przy której występują drgawki gorączkowe, przekracza 38,5°C, niemniej jednak napad może wystąpić również przy niższej temperaturze, zwłaszcza gdy gorączka szybko narasta.

Do najczęstszych chorób, którym towarzyszą drgawki gorączkowe, zalicza się:

  • zakażenia górnych dróg oddechowych i gardła
  • zapalenie ucha środkowego
  • zapalenia płuc
  • zakażenia układu pokarmowego.