Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Ciało obce w dolnych drogach oddechowych

Anna Stańczyk-Przyłuska

Definicja

Ciało obce w drogach oddechowych rozpoznaje się, gdy znajduje się ono poniżej krtani.

Podział

Ciała obce mogą być:

  • organiczne
  • nieorganiczne.

Ciała organiczne

Najczęściej aspirowanymi organicznymi ciałami obcymi są pokarmy, np. orzeszki ziemne. Rzadziej aspirowane są niejadalne części roślin (np. kłos zboża czy trawa, którą dziecko żuło) oraz zwymiotowana treść pokarmowa.

Ciała nieorganiczne

Do nieorganicznych ciał obcych należą drobne przedmioty, np. guziki, monety albo fragmenty zabawek.

Epidemiologia

W Wielkiej Brytanii częstość aspiracji szacowana jest na 1:14 000 dzieci/rok. W Polsce rejestrowanych jest ok. 300-600 przypadków rocznie. Przy czym są to jedynie te dzieci, które w wyniku aspiracji były hospitalizowane. Więcej niż 80% wszystkich aspiracji ciała obcego zdarza się u dzieci <3 r.ż. Śmiertelność z powodu aspiracji według danych amerykańskich wynosi 0,08%.

Patogeneza

Najistotniejsze przyczyny aspiracji ciała obcego do dróg oddechowych to:

  • brak dostatecznego nadzoru ze strony opiekunów
  • akceptacja zabawy z użyciem drobnych przedmiotów codziennego użytku
  • karmienie pokarmami nieadekwatnymi do wieku dziecka (orzeszki, cukierki).