Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Drgawki u dziecka

Maciej Chamielec

Definicja

Drgawki są objawem ruchowym powstałym na skutek nieprawidłowych, nadmiernych, często synchronicznych wyładowań bioelektrycznych w korze mózgowej. Polegają one na mimowolnych, mniej lub bardziej rytmicznych skurczach poszczególnych grup mięśni o różnym nasileniu i częstotliwości.

Napadowe zaburzenia ruchowe są pojęciem szerszym. Jest to niejednorodna grupa chorób cechująca się epizodami występowania ruchów kończyn, tułowia lub mięśni twarzy, które różnią się od wzorców ruchowych uznawanych za prawidłowe.

Obraz kliniczny

Drgawki rzadko są objawem izolowanym. Ze względu na mechanizm ich powstawania (przemijające zaburzenie czynności bioelektrycznej mózgu) najczęściej towarzyszą im inne zjawiska w dowolnej kombinacji, takie jak:

  • objawy czuciowe
  • objawy wegetatywne
  • złożone doznania psychiczne
  • zaburzenia zachowania
  • zaburzenia emocji.

Incydentom mogą, choć nie muszą, towarzyszyć różnego stopnia zaburzenia świadomości, z całkowitą utratą przytomności włącznie.

Ze względu na bardzo zróżnicowany obraz kliniczny zaburzeń napadowych (przebiegających zarówno z drgawkami, jak i bez drgawek) oraz dużą dowolność w interpretowaniu przemijających zaburzeń (nie zawsze będących patologią) jako drgawki, w rozdziale zostaną omówione również najczęstsze zaburzenia napadowe wieku dziecięcego, które z reguły budzą podejrzenie incydentu padaczkowego u dziecka.

Podział