Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Zatrucia grzybami u dzieci

Szymon Bernas

Informacje podstawowe

Zatrucie grzybami następuje po spożyciu nieznanych grzybów, wskutek mylnego zaliczenia grzybów trujących do jadalnych, nieprawidłowego przyrządzenia lub z powodu nadwrażliwości na grzyby jadalne. Często objawia się samoograniczającym się nieżytem żołądkowo-jelitowych o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Kilka gatunków może spowodować zatrucia ciężkie, nawet kończące się zgonem.

Na świecie występuje ponad 5000 gatunków grzybów, z czego 50-100 jest toksycznych dla organizmu człowieka i tylko ok. 200 jadalnych.

Epidemiologia

Dzieci ulegają zatruciu grzybami najczęściej w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

W większości przypadków są to zatrucia przypadkowe i prawie zawsze za ten stan rzeczy odpowiada niefrasobliwość osób opiekujących się dziećmi. U młodzieży zdarzają się celowe zatrucia, szczególnie grzybami o działaniu halucynogennym lub ośrodkowym psychotropowym; grzyby spożywane są w celu wywołania specjalnych doznań wzrokowo-słuchowych.

Patogeneza

W zależności od stopnia toksyczności substancji zawartych w grzybach oraz zespołów objawów klinicznych przez nie wywoływanych wyróżniono 7 podstawowych grup toksyczności grzybów (tab. 1).