Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Ostra ataksja u dzieci. Problemy dla pediatry w izbie przyjęć i na oddziale pomocy doraźnej

Janusz Wendorff

Ataksja nie jest chorobą, a objawem neurologicznym, często stwierdzanym przez pediatrów na oddziałach doraźnej pomocy, w izbach przyjęć, na oddziałach zakaźnych i toksykologicznych, ale również w ambulatorium. Stanowi najczęstsze powikłanie neurologiczne ospy wietrznej (1 na 4 tys.).

! Każde dziecko z objawami ostrej ataksji powinno być przyjęte do szpitala.

Wiadomości podstawowe

Ataksja obejmuje:

 • zaburzenia ruchu wynikające z braku właściwej koordynacji skurczu i rozkurczu mięśni (agonistów, antagonistów)
 • dysmetrię
 • dekompozycję ruchu
 • drżenie zamiarowe
 • dysdiadochokinezę (zaburzenia ruchów naprzemiennych).

Ataksja może być objawem uszkodzenia:

 • móżdżku (półkuli [objawy po stronie uszkodzenia] lub robaka [objawy obustronne])
 • dróg czucia głębokiego – ataksja czuciowa, tylnosznurowa
 • dróg móżdżkowo-czołowych i ośrodków czołowych.

Obraz kliniczny

! Najwyraźniejszym i najwcześniejszym objawem ataktycznym są zaburzenia chodu. Chód ataktyczny to chód na szerokiej podstawie, z pochylaniem się i chwianiem. Dziecko sprawia wrażenie, jakby odczuwało lęk przed upadkiem.

Uszkodzenie półkuli móżdżku:

 • tendencja do zbaczania w kierunku uszkodzonej półkuli
 • hipotonia mięśniowa w kończynach po stronie uszkodzenia
 • dysmetria po stronie uszkodzenia.

Uszkodzenie robaka móżdżku:

 • dziecko nie jest w stanie stać w bezruchu, nawet rozstawiając stopy
 • dziecko wykonuje ruchy tułowiem i głową do przodu i do tyłu.

Uszkodzenie dróg czucia głębokiego:

 • ataksja kończyn, często z przewagą kończyn dolnych
 • zaburzenia czucia wibracji
 • charakterystyczne jest nasilenie objawów przy zamknięciu oczu.