Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci (przełom nadciśnieniowy)

Anna Jander

Wiadomości podstawowe

Najczęstszą przyczyną zagrażających zwyżek ciśnienia u dzieci są choroby nerek i naczyń nerkowych, koarktacja aorty oraz guzy hormonalnie czynne. Nagły i pilny stan nadciśnieniowy niezależnie od przyczyny wymaga natychmiastowego leczenia oraz stałego ścisłego nadzoru medycznego. Obniżanie ciśnienia musi się odbywać stopniowo.

Definicja

Dawniej nazwy nadciśnienie złośliwe lub przełom nadciśnieniowy stosowano dla sytuacji, w których dużemu wzrostowi ciśnienia towarzyszyły encefalopatia lub nefropatia. Dziś wyróżnia się:

  • nagły stan nadciśnieniowy – ciężkie nadciśnienie tętnicze przebiegające z ostrym uszkodzeniem narządów, najczęściej ośrodkowego układu nerwowego (OUN), serca lub nerek
  • pilny stan nadciśnieniowy – ciężkie nadciśnienie tętnicze bez cech ostrego uszkodzenia narządów.