Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Hiponatremia

Marcin Tkaczyk, Anna Jander

Wiadomości podstawowe

Definicja

Hiponatremią nazywamy stan, w którym stężenie sodu w surowicy wynosi <135 mmol/l. Ciężką hiponatremię należy rozpoznać przy stężeniu sodu <120 mmol/l. W zależności od tempa narastania objawów hiponatremia może być:

  • przewlekła (hiponatremia bezobjawowa jest zawsze przewlekła, jako kryterium czasowe przyjmuje się okres jej trwania lub powstania >48 h)
  • ostra.


Hiponatremia prawdziwa przebiega ze zmniejszeniem osmolalności osocza. Hiponatremia rzekoma występuje w przypadku hiperproteinemii, hiperlipidemii (osmolalność osocza jest wtedy prawidłowa), a także hiperglikemii i po podaniu mannitolu (osmolalność osocza >295 mOsm/kg wody).

Epidemiologia

Epidemiologia zaburzeń gospodarki sodowej u dzieci nie jest dokładnie znana. Przewlekłe zaburzenia gospodarki sodowej u dzieci w opiece ambulatoryjnej są znacznie rzadsze niż w populacji osób dorosłych. Ostre stany występują natomiast relatywnie często u dzieci hospitalizowanych.

Patogeneza

U dzieci najczęstszą przyczyną zaburzeń gospodarki sodowej jest odwodnienie. Hiponatremia towarzyszy też wielu chorobom przebiegającym z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej: może być skutkiem przewodnienia (i rozcieńczenia krwi), podawania...