Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Oparzenie przełyku

Wojciech Kuzański

Wiadomości podstawowe

Oparzenie przełyku u dzieci jest najczęściej następstwem przypadkowego spożycia stężonych kwasów lub zasad zawartych w środkach czystości. Sporadycznie oparzenie przełyku jest rezultatem samookaleczenia lub próby samobójczej.

! Wszyscy pacjenci z oparzeniem przełyku wymagają bezwzględnie leczenia szpitalnego.

Następstwa działania środków żrących na błonę śluzową przełyku zależą od:

 • wieku dziecka
 • rodzaju i stężenia substancji chemicznej
 • objętości spożytego środka
 • jego konsystencji (płyn, proszek, granulat)
 • czasu kontaktu.

Objawy

Wczesne objawy mogące sugerować oparzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego to:

 • ból jamy ustnej
 • ślinotok
 • krztuszenie się
 • niechęć do jedzenia
 • nudności i wymioty
 • ból brzucha
 • ból w klatce piersiowej.

Pierwsza pomoc

W razie spożycia środków żrących niektóre źródła podają skuteczność podawania doustnie płynów obojętnych – np. oleju, mleka, wody – w celu rozcieńczenia związku toksycznego, zasadność tego typu działania jest jednak nadal dyskusyjna.

Nie zaleca się podawania środków zobojętniających substancje żrące, gdyż reakcje między nimi mogą być egzotermiczne, co powodowałoby dodatkowe uszkodzenie błony śluzowej żołądka lub przełyku. Z tych samych względów nie prowokuje się wymiotów ani n...