Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Pediatria” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Zespół Stevensa-Johnsona

Marta Pastuszka, Andrzej Kaszuba

Definicja

Zespół Stevensa-Johnsona (SJS – Stevens-Johnson syndrome) to ciężka reakcja polekowa, charakteryzująca się rozległą martwicą naskórka i nabłonka, przebiegająca z zagrażającą życiu niewydolnością wielonarządową.

Większość autorów traktuje ten zespół oraz toksyczną nekrolizę naskórka (TEN – toxic epidermal necrolysis) jako różne pod względem nasilenia objawów klinicznych odmiany tej samej choroby będącej jedną z najcięższych reakcji polekowych. Granicę pomiędzy nimi wyznacza stopień oddzielania się naskórka: