Podyplomie logo dark

Zwłóknienie klatki piersiowej

Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

Wstęp

Tradycyjna nazwa „zwłóknienie klatki piersiowej” (fibrothorax) jest niezbyt udanym bezpośrednim tłumaczeniem z łaciny (pod tą nazwą rozumie się bowiem zwłóknienie opłucnej), ale z szacunku dla tradycji przy niej pozostaniemy.

Jest to stan, w którym dochodzi do odkładania się warstw włóknika i kolagenu pokrywających obie blaszki opłucnej. Zwłóknienie jest zwykle następstwem braku lub niewłaściwego leczenia chorób opłucnej, zwłaszcza wysiękowego zapalenia opłucnej, hemothorax czy ropniaka opłucnej. Dochodzi wtedy do zaburzeń wentylacji o charakterze restrykcyjnym, z ograniczeniem prawidłowych ruchów płuca w trakcie cyklu oddechowego i w rezultacie upośledzenia czynności płuc. Jedynym skutecznym sposobem leczenia zwłóknienia klatki piersiowej z unieruchomieniem płuca jest chirurgiczna dekortykacja, polegająca na usunięciu zewnętrznej zwłókniałej warstwy z powierzchni płuca i ściany klatki piersiowej.