Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Pulmunologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Choroby dolnych dróg oddechowych wywołane przez grzyby

Piotr Kurnatowski, Alicja Kurnatowska

Wstęp

Rozwój badań mikologicznych dotyczących grzybic narządowych z jednej strony poszerzył możliwości oznaczania większej liczby gatunków chorobotwórczych dla człowieka (kilkaset), z drugiej niezwykle skomplikował procedury diagnostyczne. W układzie oddechowym ze względu na jego rozbudowaną strukturę anatomiczną mogą osiedlać się grzyby z różnych gromad (Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota), różniących się cechami fenotypowymi i genotypowymi. W naszej strefie klimatycznej najczęściej spotyka się zygomykozę, aspergilozę, kandydozę, kryptokokozę, pneumocytozę oraz inne grzybice rozpoznawane jako choroby zawlekane z wielu krajów.

Uwagi ogólne

Grupy ryzyka grzybic układu oddechowego

Ciężkie grzybice układu oddechowego mogą dotyczyć osób z prawidłowo działającym układem immunologicznym, istotnie częściej występują jednak u chorych z obniżoną odpornością, np.:

 • w przebiegu neutropenii
 • w zakażeniach HIV
 • po długotrwałej glikokortykosteroidoterapii i leczeniu przeciwbakteryjnym
 • w przebiegu nowotworów, zwłaszcza chłoniaków i białaczek
 • w niedokrwistości anaplastycznej.

Za dalsze czynniki wysokiego ryzyka rozwoju grzybicy narządowej lub uogólnionej uznaje się:

 • cewniki naczyniowe
 • niedożywienie
 • żywienie pozajelitowe
 • okres po operacjach, zwłaszcza transplantacjach
 • długotrwałą hospitalizację, szczególnie na oddziałach intensywnej terapii
 • cukrzycę
 • narkomanię
 • kwasicę.

W grzybicach dolnych dróg oddechowych najpoważniejszym czynnikiem ryzyka jest pojawienie się grzybicy w kolejnych narządach górnych dróg oddechowych. Wrota zakażenia grzybami stanowią najczęściej jamy nosa lub jama ustna. Drogi inwazji to:

 • oddechowa (inhalacyjna)
 • pokarmowa
 • krwionośna, zwłaszcza po wypadkach połączonych z rozległymi uszkodzeniami ciała lub z zabiegami operacyjnymi.

Strategia diagnostyczna

Rekomendacje European Confederation of Medical Mycology (ECMM) nakazują natychmiastowe działanie, jeśli chory (zwłaszcza z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na grzybicę narządową) gorączkuje mimo wielodobowego leczenia przeciwbakteryjnego lekami o szerokim spektrum działania. Konieczne są badania mykologiczne materiałów biologicznych metodami hodowli na różnych podłożach. Plwocinę, krew, mocz bada się przez 3 kolejne dni lub w niewielkich odstępach czasu, odpowiednio zabezpieczając te materiały przed zarodnikami grzybów znajdujących się w powietrzu.

Zygomykoza ‒ mukormykoza (Zygomycosis ‒ mucormycosis)

Epidemiologia

Czynnikami etiologicznymi tej postaci grzybicy są występujące często w środowisku (aerosfera, litosfera) Absidia corymbifera, A. coerulea, A. ramosa, Mucor mucedo, M. globosus, M. racemosus, Rhizomucor pusillus, Rhizopus oryzae, R. nigricans, R. m...