Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Wielka Interna. Pulmunologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Tlenek azotu w wydychanym powietrzu

Tadeusz Przybyłowski, katarzyna hildebrand

Tlenek azotu (NO) pełni wiele istotnych funkcji w układzie nerwowym i w układzie oddechowym. W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudza wykorzystanie pomiaru stężenia NO w powietrzu wydychanym (FENO – fractional exhaled nitric oxide).

Najczęściej stosowaną techniką oznaczania jest metoda chemiluminescencji. Wewnątrz urządzenia dochodzi do reakcji pomiędzy tlenkiem azotu i ozonem, co prowadzi do powstania dwutlenku azotu, posiadającego elektron w stanie wzbudzenia; przejście do podstawowego stanu energetycznego związane jest z emisją fali elektromagnetycznej rejestrowanej przez fotopowielacz. Nasilenie promieniowania jest proporcjonalne do liczby cząsteczek NO w badanej próbce.

Z klinicznego punktu widzenia pomiar FENO ma największe znaczenie w kilku sytuacjach, przede wszystkim związanych astmą.