Kardiologia po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2011

Spis treści

07/2011
Mechanizmy choroby
Ekg
Stany nagŁe w kardiologii
Echokardiografia od podstaw
Wady serca
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Kardiologia inwazyjna
Testy wysiłkowe w kardiologii
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca