Kardiologia po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2009

Spis treści

10/2009
Od redakcji
PostĘpy w medycynie
  • Zapalenie mięśnia sercowego Dostęp Otwarty

    Leslie T. Cooper, Jr, MD

    Komentarz: dr hab. n. med. Zofia T. Bilińska prof. dr hab. n. med. Wiesława Piwowarska

Choroba niedokrwienna serca
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Elektrofizjologia
Niewydolność serca
Kardiologia inwazyjna
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi
Sprawozdania