Kardiologia po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2009

Spis treści

10/2009
Od redakcji
PostĘpy w medycynie
Choroba niedokrwienna serca
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Elektrofizjologia
Niewydolność serca
Kardiologia inwazyjna
Kardioperiodontologia
Echokardiografia od podstaw
Diagnostyka obrazowa
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi
Sprawozdania
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi