Kardiologia po Dyplomie Nr 08 (sierpień) / 2009

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

08/2009
Choroba niedokrwienna serca
Ekg
Elektrofizjologia
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Konsultacja eksperta
Diagnostyka obrazowa
Kardiologia inwazyjna
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi kardiologii