Kardiologia po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2009

Spis treści

09/2009
Artykuł redakcyjny
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Kardiologia inwazyjna
Niewydolność serca
Elektrostymulacja
Markery biochemiczne w kardiologii
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Wady serca
Kardioperiodontologia
Diagnostyka obrazowa
Polskie szkoŁy kardiologiczne
Doniesienia kliniczne ostatniego miesiąca
Rozmowy o winie
Wywiady z konsultantami wojewÓdzkimi